Hersenen

De hersenen als non-lineair dynamisch systeem

Ons brein is een non-lineair dynamisch systeem. Non-lineaire dynamica en de chaostheorie krijgen meer en meer belangstelling omdat ze inzicht bieden in processen en de evolutie van natuurlijke systemen zoals het brein, het klimaat, maar ook de maatschappij. NeurOptimal®, het neurofeedback-softwareprogramma dat wij gebruiken is uniek, aangezien het ontworpen is om te werken met het brein als een non-lineair dynamisch systeem. Het spreekt de taal van een dergelijk systeem, zou je kunnen zeggen. Meer specifiek: het gebruikt rekenkundige bewerkingen uit de non-lineaire dynamica om de hersenen informatie te geven over hun activiteit.

Het brein is het centrum van ons centraal zenuwstelsel. Het reguleert alle andere systemen in ons lichaam. Het is een informatie verwerkend systeem dat informatie ontvangt en verwerkt van je lichaam en van de omgeving. En het stelt je in staat deze informatie te verwerken en op te slaan en er zo goed mogelijk op te responderen, veelal onbewust.

De hersenen zijn een complex systeem, het omvat miljoenen neuronen met biljoenen onderlinge verbindingen. Een systeem wordt meer complex naarmate het meer delen (neuronen) en meer verbindingen (synapsen) krijgt. Meer complex wil ook zeggen dat de neuronen meer afhankelijk van elkaar worden en een meer ‘interconnected’ geïntegreerd geheel vormen. Neurofeedback verbetert het communicatienetwerk in de hersenen: slecht functionerende gebieden kunnen worden genormaliseerd en goed werkende gebieden kunnen worden geoptimaliseerd.

Ons brein is een complex adaptief systeem dat voortdurend leert en adapteert. Het kenmerkt zich door zelforganisatie: patronen en structuren ontstaan spontaan zonder sturing van boven- of buitenaf. In een dergelijk systeem vinden non-lineaire veranderingen plaats: kleine acties en interacties kunnen grote veranderingen teweeg brengen en in het hele systeem doorwerken.
Tijdens de neurofeedbacktrainingen reguleert en reorganiseert het brein zichzelf en streeft voortdurend naar een beter evenwicht. Met als resultaat een grotere complexiteit in de hersenen en dus een effectiever en efficiënter functioneren, met meer flexibiliteit en veerkracht.

De theorieën van non-lineaire dynamica leren ons dat flexibiliteit en veerkracht belangrijk zijn voor een gezond functioneren van levende organismen. Veerkrachtig wil zeggen dat je - wanneer je geconfronteerd wordt met beschadigende of destabiliserende factoren in de omgeving - in staat bent terug te keren naar je originele staat of vorm. Flexibel betekent dat je goed in staat bent je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

NeurOptimal® traint naar een optimale flexibiliteit en veerkracht in de hersenen. De hersenen hebben dan - met minder inspanning - makkelijker toegang tot verschillende bewustzijnsstaten en kunnen vloeiender overgaan van de een naar de andere activiteit, bijvoorbeeld van discussiëren naar slapen of mediteren. En de hersenen kunnen beter een bepaalde bewustzijnstaat vast houden, bijvoorbeeld een boek lezen zonder afgeleid te worden.

De hersenen functioneren nu effectiever - ze zijn beter in staat te doen wat ze willen doen. En meer efficiënt - ze doen dit met minder inspanning. Wanneer je dit vergelijkt met de werking van een computer, kun je zeggen dat we streven naar een 'irreducibel' systeem - een elegant en zo eenvoudig mogelijk systeem, waar niets overblijft, niet achterblijft en niets weggelaten wordt. Er zijn geen onnodige programma's die nog op de achtergrond draaien, en die onnodige capaciteit verbruiken ten koste van de programma's die door het systeem op dat moment gewenst zijn.

Als je de NeurOptimal® trainingen een tijd aan den lijve en geest hebt ervaren, wordt het bovenstaande meer dan theorie. Je leeft meer en makkelijker in het hier en nu en begrippen als veerkracht en flexibiliteit worden je ervaring.

Hersengolven                                                                                               
Neuronen communiceren met elkaar door middel van elektrische signalen. Het resultaat van deze elektrische actviteit die voortdurend door onze hersenen worden gegenereerd, noemen we hersengolven. Met een EEG (elektro-encefalogram) kun je deze elektrische stroompjes meten.                                                                   
Hersengolven liggen ten grondslag aan alle mentale- en waarnemingsprocessen in ons brein. De frequenties van de hersengolven vertellen ons veel over de staat waar het brein op dat moment in verkeert.

Hersengolven kennen verschillende frequenties, wat wil zeggen een verschillend aantal cycli per seconde, ofwel Hertz. Onderzoekers hebben in het verleden sommige golven gegroepeerd en ze namen gegeven op volgorde van ontdekking. Zo zijn Alpha golven zijn het meest makkelijk te meten, en als eerste ontdekt. Sommige traditionele groeperingen worden momenteel ter discussie gesteld, omdat met de huidige apparatuur meer precieze digitale data worden verkregen. Desalniettemin worden ze doorgaans nog steeds volgens deze benamingen besproken.

Onderstaande categorisering is, vertaald, afkomstig van Zengar’s website:

Onderaan beginnend vinden we de grootste langzame golven van 1 en 2 Hz, Delta genaamd. Deze zijn dominant wanneer je slaapt.                                               
Vervolgens komt Theta. Er is ‘goede’ en ‘slechte’ Theta. ‘Slechte’ Theta pulseert overwegend op 3 en 5 Hz, en kan drager zijn van emotionele en cognitieve reactiviteit. Oude trauma’s kunnen hier in gelegen liggen. Maar ‘goede’ Theta, ofwel 7 Hz, brengt intense heling en inzichten met zich mee.                                         
Alpha is 8-13 Hz (dit is enigszins afhankelijk van de onderzoeker en de gebruikte apparatuur), en is voornamelijk aanwezig wanneer je ontspant met gesloten ogen. Het kan gevoelens van welzijn en innerlijke vrede met zich meebrengen.                             
SMR is 14 Hz of senso motorisch ritme. We noemen het de ‘katfrequentie’, omdat katten dit produceren wanneer ze heel stil met gesloten ogen zitten. Maar als iets voorbij zou rennen, zouden ze er in een tel boven op zitten. Het is een staat van grote fysieke bewegingloosheid, met bewustzijn van wat gaande is in je lichaam en in je omgeving zonder dat je hier gedachten over hebt.                                                                 
Beta aan de andere kant (15-18 Hz), is zeer gerichte, vernauwde aandacht, met de focus buiten je. Het is helaas ook de ‘stressresponse’, en het kan zeer oncomfortabel voelen wanneer je in Beta getraind wordt, zoals de meeste benaderingen doen. In NeurOptimal® wordt deze frequentie niet langer gebruikt. Er zijn andere frequenties die je alle focus en aandacht geven plus andere voordelen en zonder de onplezierige bijwerkingen.                                                                                                          
Deze vier categorieën zijn het meest bekend, maar er zijn vele andere, hogere, frequenties waar NeurOptimal® mee werkt. De beschrijving en gebruik van sommige frequenties zijn origineel afkomstig en uniek karakteristiek voor Zengar. Je kunt hier klikken voor Zengar’s Cartography (of Map) of Consciousness >

Systeem huren

Huur een Personal Trainer en train thuis het gezin. Lees meer over de mogelijkheden klik hier > 

Eendaagse Intensive

Persoonlijke transformatie en verwennerij in één.... klik hier >

Dubbeltrainingen

In de praktijk gelijktijdig trainen met je kind of je partner. Lees meer over de voordelen - klik hier >