Unieke benadering

NeurOptimal® Neurofeedback training van het Zengar Instituut te Canada vormt een unieke stroming binnen het veld van Neurofeedback. De methode is ontwikkeld door Val en Sue Brown, al jarenlang pioniers in het vakgebied. Hieronder lees je beknopt wat hun benadering inhoudt.

Expertise in de software
Op zoek naar de grondslag van succesvolle neurofeedbacktraining bestudeerde Val Brown jarenlang neurofeedbacktrainingen van diverse systemen. Hij vergeleek neurofeedbacktrainingen op zoek naar de factor die aan een succesvolle training ten grondslag lag – ongeacht wat door de trainer specifiek beoogd werd te trainen. Zijn bevindingen convergeerden met de jarenlange klinische ervaring en de opgedane inzichten van Sue Brown en resulteerden in een unieke benadering van ‘dynamische neurofeedback’. Door de inspanningen van het echtpaar Brown en de voortschrijdende mogelijkheden van de computertechnologie is NeurOptimal® sinds 2010 volledig geautomatiseerd – Zengars visie, namelijk veilige, effectieve en efficiënte Neurofeedback door en voor iedereen, is gerealiseerd.

NeurOptimal® – neusje van de zalm
De NeurOptimal® software is ontworpen om de hersenen feedback te geven over hun eigen activiteit, ofwel over wat ze zojuist gedaan hebben. Wanneer een bepaald frequentiegebied instabiele activiteit begint te vertonen krijgen de hersenen feedback.
Als gevolg van deze informatie reorganiseert het centraal zenuwstelsel zichzelf en deze nieuwe respons wordt opnieuw teruggespiegeld door de software.
Er vindt dus een voortdurende dans plaats tussen de hersenen en de software, waarbij het brein feitelijk op adaptieve wijze van moment to moment met zichzelf interacteert. Op deze wijze vindt het centraal zenuwstelsel al doende zijn unieke, gezonde en stabiele evenwicht. Anders gezegd, NeurOptimal® is in staat de hersenen van microseconde tot microseconde een spiegel voor te houden en stelt het brein in staat te leren van zichzelf.

Bij de meeste andere systemen ligt het accent meer bij de trainer/therapeut die de juiste diagnose dient te stellen op basis van een anamnese en/of een QEEG. En vervolgens het best passende protocol bepaalt. De trainer maakt dus een beslissing, hoe wetenschappelijk gefundeerd ook, over de richting die de hersenen op zouden moeten gaan. Op basis van wat het ‘gemiddelde brein’ zou moeten doen, bepaalt de trainer enkele frequenties die in de daarop volgende periode worden getraind.
Bij de meeste andere systemen leert de cliënt met behulp van feedback specifieke frequenties meer of minder produceren. Vaak richt de training zich gedurende een aantal weken of maanden op een bepaald cluster van symptomen, totdat verbetering optreedt, waarna de training zich richt op een nieuw cluster van symptomen.

De geavanceerde software van NeurOptimal maakt deze werkwijze overbodig. De onderliggende visie is dat elk brein uniek is, en een eigen gezond evenwicht kent. Het is niet wenselijk naar ‘een gemiddelde’ toe te trainen of om de hersenen een specifieke kant op te sturen. Het centraal zenuwstelsel heeft een intrinsiek zelf organiserend vermogen. Het enige wat nodig is, is de taal te spreken van de hersenen en de spiegel voor kunnen houden.

NeurOptimal® spreekt deze taal en geeft informatie aan het brein over een uitgebreid spectrum. De targeting richt zich niet op enkele frequenties die omhoog of omlaag getraind worden, zoals in de meeste andere systemen. In het geval van NeurOptimal® richt de targeting zich op instabiliteit in het EEG signaal over zestien verschillende frequentiegebieden, zowel in de linker als rechterhersenhelft. Waarbij elk frequentiegebied op natuurlijke wijze in evenwicht wordt gehouden door de effecten van andere frequentiegebieden. Hierdoor behoort overtrainen in één bepaalde richting of het creëren van een ongewenste staat niet meer tot de mogelijkheden.

Daarnaast maakt deze breedgebaseerde targeting van NeurOptimal® duidelijk hoe het komt dat het niet uitmaakt met welke klacht of specifieke wens je de trainingen ingaat. Of je nu van iets verlost wil worden, iets wil verbeteren, of traint ten behoeve van persoonlijke groei, het valt je allemaal ten deel.

Nog meer informatie over de unieke kenmerken van NeurOptimal® Neurofeedback vindt u op de site van Breingoed.

Dubbeltrainingen

In de praktijk gelijktijdig trainen met je kind of je partner. Lees meer over de voordelen - klik hier >

Interviews

Trainers aan het woord over NeurOptimal®

Systeem huren

Huur een Personal Trainer en train thuis het gezin. Lees meer over de mogelijkheden klik hier >